JAN MILLER
Curriculum Vitae

Mijnsherenplein 40A2, 3081CS te Rotterdam - 0634344478 - jan@janmiller.nl

pasfoto
opslaan als PDF-bestand

Wat is een curriculum vitae?

Als filosofiestudent lijkt dit me een gepaste vraag ter inleiding van mijn CV. Een CV hoort immers mijn levensloop te beschrijven, duidelijk te maken wie ik ben en wat ik kan. Een vraag geeft hiervan een beter beeld dan een opsomming van persoonsgegevens en werkervaring. Als er iets is dat mijn leven en persoonlijkheid vorm geeft, is het wel het bevragen van dingen: proberen te begrijpen hoe ze in elkaar steken.

talen (uitstekend):
NL, EN, CZ
talen (redelijk):
FR, DU

Op 18 juli 1988 ben ik geboren in Tsjechië. Omdat ik in een internationaal huishouden opgegroeid ben spreek ik van jongs af aan Engels, Nederlands en Tsjechisch. Op de middelbare school heb ik dit uit kunnen breiden dit met basiskennis van Frans en Duits. Mijn dubbele culturele achtergrond draagt daarnaast sterk bij aan mijn blik op de wereld: ik kijk naar de Nederlandse samenleving met nieuwsgierigheid en bewondering. De nieuwsgierigheid heeft later onder meer uitdrukking gekregen in mijn opleiding filosofie; de bewondering in een behoefte aan maatschappelijk engagement, waar ik in mijn vrije tijd op verschillende wijzen vorm aan geef.

competentie:
feedback geven
competentie:
verslag doen
competentie:
analyseren
vaardigheid:
HTML en CSS

Tot de opheffing van de deelgemeenten in 2014 heb ik bijvoorbeeld deel uitgemaakt van de Charloisse jongerenraad, en onderhield ik van daaruit contacten met de Rotterdamse jongerenraad. Ik ben lid van de burgerjury, en heb eerder over verschillende aspecten van de gemeentelijke dienstverlening gecorrespondeerd met raadscommissies, de klachtencoördinator en gemeentelijke ombudsman. Door deze activiteiten heb ik onder andere geleerd constructief feedback te geven en om te gaan met de verschillende kanten die aan elk verhaal zitten. Ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen heb ik twee kandidaten geïnterviewd en enkele analyses van de partijprogramma's geschreven. Ik heb geleerd te werken in HTML en CSS om zelf vorm te kunnen geven aan mijn publicaties. Het document dat u nu leest is hiervan een voorbeeld.

competentie:
overleggen
opleiding:
VWO (gymnasium)

In het jaar 2000 begon ik mijn middelbare opleiding aan het gymnasium van de SSG Nehalennia. In deze periode ontwikkelde ik een interesse in de manier waarop mijn omgeving achter de schermen ingericht was. Mijn deelname aan de leerlingenraad en medezeggenschapsraad bood een intrigerende kijk in de keuken. Later kon ik mijn interesse in het proces van besluitvorming verder botvieren in het Europees modelparlement, waaraan ik op regionaal en nationaal vlak deelgenomen heb. In 2006 studeerde ik af met het profiel Economie en Maatschappij.

opleiding:
rechten

Door mijn brede interesse vond ik het lastig me goed op een vervolgstudie te oriënteren. Ik wist wel dat ik een studie wilde volgen die een loopbaan van actieve maatschappelijke betrokkenheid mogelijk zou maken. Een studie rechten leek een logische keuze, omdat ik in de wet bovendien een blauwdruk van de samenleving hoopte te vinden. Het uitpluizen van wetteksten vind ik tot de dag van vandaag een waardevolle ervaring, maar rechten bleek toch niet alles te bieden wat ik ervan gehoopt had. In het najaar van 2006 begon ik rechten te studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en in januari 2007 stroomde ik door naar een andere opleiding.

opleiding:
social sciences
competentie:
basiskennis statistiek

In Middelburg was sinds kort een Engelstalige University College gevestigd: de Roosevelt Academy. De brede en internationale oriëntatie sprak me aan. Het model van de opleiding stelde me in staat uiteenlopende vakken te volgen op het vlak van sociologie, statistiek, geschiedenis, programmeren - en filosofie. Toen ik na anderhalf jaar mijn eerste keuzevak filosofie ging volgen viel voor mij het kwartje: dit wil ik voltijd doen. In augustus 2008 stapte ik nogmaals over naar een andere studie: de voltijd opleiding wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

opleiding:
filosofie

In tegenstelling tot de voorgaande opleidingen bleek filosofie alles te bieden wat ik ervan gehoopt had: vragen en antwoorden over de fundamentele aspecten van het leven en de maatschappij. Mijn interesse gaat dan ook vooral uit naar de vakken uit de leerstoelgroep mens en cultuur. Specifiek boeit mij het werk van Martin Heidegger en de Franse filosofie in de late 20ste eeuw. Mijn thesis, waarmee ik in september 2016 mijn bachelor afgerond heb, gaat over Catherine Malabou en toekomstige mogelijkheden voor feministische filosofie.

werkervaring:
inbound callagent
competentie:
uitleggen
competentie:
samenvatten

Toen mijn studiefinanciering was opgedroogd besloot ik mijn studie in deeltijd voort te zetten en ernaast te gaan werken. In januari 2012 trad ik in dienst als inbound callcentermedewerker voor het gemeentelijke servicenummer 14010. Al snel werd ik ingezet voor alle onderwerpen die de gemeente aangaan: belastingen, sociale zaken, zorg, vergunningen, etc. Hierbij heb ik geleerd duidelijke uitleg te geven op het niveau dat past bij mijn gesprekspartner, en problemen kernachtig samen te vatten. Na enkele maanden ben ik gedeeltelijk gaan werken als floorwalker: ik hielp nieuwere agents bij het beantwoorden van ingewikkelde vragen. Daarnaast zette ik me in ter verbetering van de informatiesystemen en hielp ik bij het testen van de digitale omgeving. Ook was ik actief in de personeelsvertegenwoordiging, onder andere als voorzitter. In maart 2016 verliep mijn tijdelijke contract.

werkervaring:
telefonisch adviseur

Na enige maanden de focus op mijn scriptie te leggen, ben ik in juni 2016 als telefonisch adviseur gaan werken bij Nationale-Nederlanden. Dit werk doe ik tot op heden. Mijn voornaamste werkzaamheden bestaan uit het helpen van klanten met vragen over lijfrenten (individueel pensioen). Inmiddels behandel ik ook vragen over andere spaar- en beleggingsproducten. Het werk bij Nationale-Nederlanden heeft mij de kans gegeven veel te leren over fiscale regelgeving en de financiële sector. In september 2016 heb ik een WFT-diploma Basis behaald.

competentie:
samenwerken

De mooiste kans die het werk bij Nationale-Nederlanden me heeft geboden, was om actief mee te werken aan het ontwerp van een nieuw proces om klanten te bedienen. Vanaf mei 2017 tot juli 2017 was ik onderdeel van een kleinschalig pilotproject. De inzet was om op een nieuwe manier klanten te informeren over de mogelijkheden van hun lijfrentekapitaal. Onderdeel van mijn werkzaamheden was input leveren voor het nieuwe proces; overleggen met onder andere productmanagers, adviseurs en ICT-specialisten; het proces testen en feedback leveren; en tenslotte het nieuwe proces breed uitrollen nadat de pilot was afgerond. Voor mijn eigen ontwikkeling vond ik het meest waardevolle ervaring de communicatie en samenwerking met verschillende collega's en afdelingen. Hoewel het soms lastig is over schotten in een organisatie heen te stappen, heb ik gezien hoe belonend het voor alle partijen kan zijn.

Dit is een kort overzicht van mijn leven tot dusver. Helpt u mee de volgende paragraaf te schrijven?