Retordam

29th Sep, 2014
And now for something completely different

Op dit moment ontvang ik een WW-uitkering. Gelukkig heb ik reeds nieuw werk gevonden, maar pas per 14 april. Ach, netjes vragen en dan zullen de goede mensen van het UWV ook wel inzien dat het niet nuttig is als ik voor die twee weken ga solliciteren, toch? In de reactie las ik het volgende:

De regels omtrent de sollicitatieverplichting laten zich niet uit, over de realiteitszin daarvan. Of u nu wel of niet een goede kans heeft om voor de paar weken die nog resten tijdelijk aan de slag te gaan, u wordt geacht te solliciteren.

Bij deze mijn repliek.

Jan Miller
Mijnsherenplein 40A2
3081CS Rotterdam
Telefoon: 0031634344478
e-mail: jan@janmiller.nl

UWV, t.a.v. Vacaturebureau
Postbus 58285
1040HG Amsterdam

Betreft: open sollicitatie

Geachte heer, mevrouw,

Op 27 maart jongstleden mocht ik een uiterst intrigerend bericht van één uwer collega's ontvangen. Hierin stelde deze, in reactie op mijn verzoek tot vrijstelling van de sollicitatieplicht: "De regels omtrent de sollicitatieverplichting laten zich niet uit, over de realiteitszin daarvan."

Als filosoof in wording zag ik onmiddellijk in dat ik de aangewezen persoon ben om deze ontologische indifferentie aan een grondige analyse te onderwerpen. Tot mijn verbazing kon ik op uw site echter geen vacature vinden die aandacht voor deze prangende kwestie omvat. Wellicht had u alle hoop op uitsluitsel reeds laten varen.

Maar vrees niet! Per heden ben ik beschikbaar om mijn licht over dit vraagstuk te laten schijnen. Mijn volgend dienstverband vangt pas aan per 14 april aanstaande. Gezien mijn ruime ervaring met me afvragen of alles wat los en vast zit wel echt is, moet dit ruim voldoende zijn om een genoegdoenend antwoord te vinden op de vraag naar de realiteitszin van de sollicitatieverplichting.

Wat betreft bezoldiging lijkt een éénmalige vergoeding à 10.000€ inclusief onkosten op basis van no-cure, no-pay mij alleszins schappelijk. Ik sta open voor een eventueel tegenbod, maar zie in ieder geval met hoge verwachting uw spoedige reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jan Miller

Categorie: Uit het leven